Kleine kriebelbeestjes
               Dood door eigen gif
      
reuzenduizendpoot
De grootste duizendpoot is de Scolopendra gigantea met een lengte van 30-35 cm.
De fossiele Euphoberia kon zelfs een meter lang worden en de Arthropleura uit het Carboon meer dan 2,5 meter!
voortplanting
De voortplanting van een duizendpoot is uitwendig. Het mannetje maakt een spermatofoor van zijn zaad en wat spinsel, die door het vrouwtje wordt opgenomen. De bevruchte eitjes legt ze ergens op de grond, vaak in holletjes of onder stenen.
reuzenduizendpoot giftig?
Voor een gezond, volwassen iemand is het gif niet dodelijk. Maar iedereen kan beter uit de buurt blijven. Een beet veroorzaakt  een scherpe pijn. Je springt gillend in het rond. Je huid zwelt op, je krijgt koorts en rillingen en je voelt je niet al te best.


 

2008 Copyright Ditte Merle Stichting All rights reserved