Colofon & disclaimer
         www.kriebelbeestjes.nl

Home  Site map   

login
naam: 
wachtwoord: 
 
Login >>>   
met veel dank aan... ...
brigida
alex de wolf
egbert koopmans
hanneke kools
guida joseph
annemiek bunjes
wil kroon
annelies vossen
ingrid ter koele
peter oey
annette boisnard
marleen smeets
lind rabijns
angela de vrede
uto hogerzeil
trish flannery
marco jeurissen
Op de website staan veel tekeningen uit de boeken.
Zonder die tekeningen zouden die boeken natuurlijk een stuk minder leuk zijn.
Wie een boek bekijkt, kijkt meestal eerst naar de tekeningen en gaat daarna pas een stukje lezen.
Het belang van de illustrator wordt altijd onderschat.
Alle illustratoren dus veel dank voor hun mooie werk in de boeken/teksten op deze site: Peter Oey, Alex de Wolf, Brigida, Egbert Koopmans, Annemiek Bunjes, Wil Kroon, Guida Joseph, Annelies Vossen, Ingrid ter Koele, Annette Boisnard, Marleen Smeets, Hanneke Kools, Lind Rabijns, Angela de Vrede, Uto Hogerzeil, Trish Flannery, Marco Jeurissen.
En de uitgeverijen Van Holkema & Warendorf, Van Reemst, Noordhoff, Teleac/NOT, Altiora, Malmberg, Limburgs Landschap, dat zij de teksten hebben uitgegeven.

 

free animations
De vrije animaties zijn met dank
ontleend aan de volgende sites
(klik op de volgende
 hyperlinks):
Credits for Free animations
All images are in the public domain.
The credits for free animations
are given to (click on the hyperlinks):
1. Free Gifs & Animations
2.
Free-Animations
3.
GIFAnimations.com
4.
www.ProfessionalAnimations.com
5.
FreeFever.com
6.
Wilson's Free Gifs & Animation

 

afspraken & contacten
ga naar: http://www.sss.nl/
Colofon van www.kriebelbeestjes.nl

De site is gemaakt door Prof Aap met HTML, Java-scripts, Frontpage 6.0-templates & Free animations uit het Open domein.
De copyrights van de site Kriebelbeestjes.nl berusten
bij de Ditte Merle Stichting.
Illustraties en teksten zijn ontleend aan de boeken Au, dat beest prikt, Kleine kriebelbeestjes, Ergens onder een blaadje, Mini informatie, aan het Nieuwsblad van het Zuiden en het tijdschrift van het Limburgs landschap.
Illustraties zijn van Peter Oey, Alex de Wolf, Brigida, Egbert Koopmans, Annemiek Bunjes, Wil Kroon, Guida Joseph, Annelies Vossen, Ingrid ter Koele, Annette Boisnard, Marleen Smeets, Lind Rabijns, Hanneke Kools,
                  Angela de Vrede, Uto Hogerzeil, Trish Flannery, Marco Jeurissen.
Free animations zijn ontleend aan de sites van: Free Gifs & Animations,  Free-Animations, GIFAnimations.com, ProfessionalAnimations.com,  FreeFever.com, Wilson's Free Gifs &  
                 Animation. Voor de hyperlinks naar deze sites, zie de linkerkolom.

 

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Kriebelbeestjes.nl  
                 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de
                  daarop/daardoor verstrekte informatie.
Kriebelbeestjes.nl bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Kriebelbeestjes.nl liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en
                 te goeder trouw geselecteerd.
De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt.
                  Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden.
                  Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid;
                  alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden.
                  Nederlands recht is van toepassing.

Disclaimer


In deze disclaimer wordt verstaan onder:
de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar
                  deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina (Kriebelbeestjes.nl);

gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken,
beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) een kopie van maken, bewaren,
                 doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen
                 (bijv. kopen, huren);
u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;

de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
De uitgever (Kriebelbeestjes.nl) spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht
              is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
. De uitgever (Kriebelbeestjes.nl) verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid,
                  geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en
                  voor particulier gebruik bedoeld.
De uitgever (Kriebelbeestjes.nl) is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van
                 de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
De uitgever (Kriebelbeestjes.nl) mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of stoppen of afsluiten, met of zonder voorafgaande
                 verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of het stoppen of afsluiten.
Behoudens deze disclaimer, is de uitgever (Kriebelbeestjes.nl) niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt
                 geen bekrachtiging van die bestanden in.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie
                  in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u
                 vanuit de webpagina verzendt.
De uitgever (Kriebelbeestjes.nl) behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina
                  zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever
                 (Kriebelbeestjes.nl) de toegang tot de webpagina monitoren.
U zal de uitgever (Kriebelbeestjes.nl), diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen
                 en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d.,
                 inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld
                 ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op
                 welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
Nadere informatie over disclaimer
Vragen die betrekking hebben op de webpagina dienen gericht te worden tot de
                 uitgever (Kriebelbeestjes.nl). Klik hier als u deze disclaimer op uw website wilt
                 gebruiken. Alle rechten voorbehouden. Mr F.J. Van Eeckhoutte is de auteur en
                 uitgever van de disclaimer. Hij heeft het recht om de disclaimer te wijzigen en
                 te verwijderen.

2008 Copyright Ditte Merle Stichting All rights reserved